Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usługi świadczonej
jest Kompleks Ubezpieczenia
(dalej: Administrator lub Administratorzy).
Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia, to administratorem Twoich danych osobowych jest
towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś.
W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
 w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo
ubezpieczeniowe (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo
ubezpieczeniowe, które wybrałeś),
 w celu świadczenia przez Kompleks Ubezpieczenia, usługi polegającej na zbieraniu i
udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób
zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi
Kompleks Ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych
jest Kompleks Ubezpieczenia),
 w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Kompleks Ubezpieczenia
i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich
danych jest Kompleks Ubezpieczenia),
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przekazane będą w zależności od wybranej usługi – podmiotom
oferującym kredyty lub towarzystwom ubezpieczeniowym i podmiotom realizującym
płatność w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, które współpracują z Kompleks Ubezpieczenia.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów i Towarzystwa
Ubezpieczeniowe przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania
Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem kontakt@kompleks-ubezpieczenia.pl