Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny – Administrator Danych osobowych

BUFU DAMO Sp. z.o.o SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, informuje, iż jest administratorem Państwa danych osobowych.

dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, przedstawienia Państwu oferty ubezpieczeniowej oraz w celach marketingowych.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
dane osobowe przez Państwa podane uzyskane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.)

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z”
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
– ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
– ustawy z dnia 6 listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;
– ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie Ubezpieczeniowym;

Informujemy, iż mają Państwo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przeznaczania Pastwa danych osobowych innemu administratorowi danych.

Uzyskanie wyczerpujących informacji dot:
– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
– celu, zakresu i sposobu przeznaczenia danych zawartych w takim zbiorze
– stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
– ewentualnym źródle pozyskania danych,
– udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji
na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych