Ubezpieczenia Rolne

Ubezpieczenie rolne jest jedną z obowiązkowych polis. Dotyczy ona wszystkich osób zajmujących się działalnością rolniczą, których powierzchnia użytków rolnych (nie wliczając gospodarstwa) przekracza 1ha.

Ubezpieczenia rolne dzielimy na następujące przypadki:

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolnika

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym – w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

W  skład Ubezpieczenia OC wchodzi również ubezpieczenie nieruchomości.

Uwaga!

Ubezpieczenia OC rolników kontroluje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy dla miejsca zamieszkania rolnika. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.Za brak Ustawowego Ubezpieczenia OC rolnika nakładana jest kara finansowa.

Płody Rolne

Dobrowolne ubezpieczenie płodów rolnych.

Zwierzęta

Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym od padnięcia i uboju z konieczności.

 

Sprawdź również

Pozostałe Oferty dla Ciebie

Na życie

Ubezpieczenie życiowe gwarantujące odszkodowanie przed nagłym wypadkiem lub śmiercią to najlepszy dowód myślenia o swoich bliskich i zadbania o ich przyszłość...

Firmowe

W prowadzeniu biznesu najważniejsze są mocne filary na których możesz oprzeć swój biznes, by móc ruszać na podbój rynku...

Na Podróż

Zwiedzaj piękne krainy i wypoczywaj na słonecznych plażach bez żadnych zmartwień! Twoje wymarzone wakacje są w zasięgu ręki...